HƯỚNG DẪN TRUY CẬP HỆ THỐNG HỌC VỤ ĐIỆN TỬ
Để truy cập vào Hệ thống học vụ điện tử, sinh viên vui lòng sử dụng chức năng “ĐĂNG NHẬP” với thông tin tài khoản cá nhân đã có sẵn trên trang http://daotao.hutech.edu.vn/

Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu hoặc cần hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật & xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình đăng đăng nhập, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo theo số điện thoại:
  • (028) 710 566 86
Liên hệ hỗ trợ: (028) 710 566 86